ISO 9001

Previous
Next

Cấp Giấy Chứng Nhận ISO 9001:2015 | Miễn phí năm đầu – Giá Trị Quốc Tế

✅Khuyến mãi chỉ dành riêng cho bạn
✅Khuyến mãi chứng nhận năm đầu tiên trị giá 8.000.000 VNĐ
✅Chứng nhận có hiệu lực quốc tế
✅Thực hiện dịch vụ trên toàn quốc
✅Dấu công nhận quốc tế BOA – IAF
✅ Giấy chứng nhận ISO 9001:2015


Đăng ký nhận ưu đãi


096.224.6966
Chuyên gia tư vấn

Mục lục

1. Chứng nhận ISO 9001 là gì?

Chứng nhận ISO 9001 là việc tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ 3) đánh giá một doanh nghiệp hoặc một tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Nếu Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo các điều khoản của ISO 9001 thì tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận ISO 9001 (chứng chỉ iso 9001).

 

1.1. Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) phát triển và ban hành. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một hệ thống quản lý chất lượng. Nó được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của một tổ chức.

ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất của ISO 9001 chính thức thay thế phiên bản cũ trước đó là ISO 9001:2008.

Đây là tiêu chuẩn giúp các doanh nghiệp có một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả rõ ràng hơn trong các khâu, các thành phần cụ thể của doanh nghiệp. Từ đó sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho các doanh nghiệp.

1.2. Đối tượng áp dụng ISO 9001:

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức/doanh nghiệp (không phân biệt phạm vi, quy mô hay sản phẩm, dịch vụ. quyền sở hữu, ví dụ như: các cơ sở sản xuất, cung cấp dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp, …).

1.3. Vì sao doanh nghiệp cần chứng nhận ISO 9001:2015?

Chứng nhận ISO 9001:2015 được coi là một trong những tấm bằng quan trọng nhất của hầu hết các doanh nghiệp để chứng minh rằng: Doanh nghiệp đó sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, doanh nghiệp đó có một hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO 9001.

Từ đó, khách hàng có thể tin dùng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Thu hút và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mình trên thị trường tương đối khốc liệt.

2. Tổ chức chứng nhận ISO 9001

Để được cấp giấy chứng nhận ISO 9001 doanh nghiệp phải trải qua quá trình đăng ký và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng bởi tổ chức chứng nhận.

2.1. Giới thiệu về chứng nhận và tổ chức chứng nhận ISO 9001.

Chứng nhận là hoạt động mà một tổ chức đánh giá độc lập (đánh giá bên thứ 3 được tiến hành bởi tổ chức đánh giá độc lập, như tổ chức chứng nhận NHONHO) tiến hành nhằm xác nhận một sản phẩm, dịch vụ, hệ thống, quá trình hay vật liệu phù hợp với những yêu cầu cụ thể. Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng là chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tổ chức tiến hành hoạt động chứng nhận gọi là tổ chức đánh giá chứng nhận, hay tổ chức chứng nhận.

2.2. Ai có thẩm quyền cấp chứng nhận iso 9001:2015?

 

Tổ chức chứng nhận ISO là tổ chức có thẩm quyền chứng nhận ISO 9001 nhưng tổ chức này phải có những điều kiện sau mới được phép hoạt động chứng nhận ISO:

Tổ chức chứng nhận này phải được cơ quan nhà nước (như tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bộ khoa học công nghệ) có thẩm quyền cấp phép cho tổ chức chứng nhận này hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường,…Theo nghị định 107/2016/NĐ-CP.

2.3. Nên đăng ký chứng nhận ISO 9001 ở tổ chức chứng nhận nào?

Hiện nay ở Việt Nam có nhiều tổ chức chứng nhận ISO, nhưng không phải tổ chức nào cũng được phép cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp.

Vậy tổ chức chứng nhận ISO 9001 là tổ chức nào?

Khi đăng ký chứng chỉ ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp mình, để tránh tiền mất tật mang, cũng như rủi ro không mong muốn xảy ra thì doanh nghiệp nên chú ý chọn tổ chức chứng nhận được công nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC TS 17021-3:2017.

Tổ chức chứng nhận ISO này được văn phòng công nhận chất lượng (như BOA) công nhận và cấp VICAS thì doanh nghiệp có thể yên tâm đăng ký.

 

Chứng chỉ công nhận năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận ISO 9001

Bộ khoa học công nghệ văn phòng công nhận chất lượng (BOA) công nhận NHONHO có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, cấp số VICAS 067 – QMS

– Dấu IAF: thể hiện rằng NHONHO được công nhận bởi diễn đàn công nhận quốc tế – tập hợp của các tổ chức công nhận hàng đầu trên thế giới. Do đó, giấy chứng nhận ISO 9001 của NHONHO cấp cho doanh nghiệp được công nhận và thừa nhận quốc tế

NHONHO đã đăng ký hoạt động chứng nhận hệ thống ISO theo TCVN ISO 9001/ISO 9001

Tại Việt Nam, hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 của tổ chức chứng nhận NHONHO đã được đăng ký tại tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc bộ khoa học và công nghệ theo giấy chứng nhận số: 239/TĐC-HCHQ

Do đó, NHONHO có đủ cơ sở pháp lý cũng như đủ năng lực tham gia hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp. NHONHO là tổ chức chứng nhận ISO 9001 uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Hơn +1000 doanh nghiệp đăng ký chứng nhận ISO 9001 tại NHONHO đã đạt chứng nhận ISO 9001 với chi phí tiết kiệm nhất.

 

3. Điều kiện để được cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Để được cấp giấy chứng nhận ISO 9001 doanh nghiệp phải có những điều kiện sau:

3.1. Điều kiện thứ 1: Xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

 

Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – hệ thống quản lý chất lượng sao cho phù hợp với doanh nghiệp mình.

Ở mỗi doanh nghiệp thì quá trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn là khác nhau bởi quy mô, phạm vi, số lượng nhân viên, số phòng ban, văn phòng, sản phẩm,…là khác nhau. Do đó, ngay từ đầu các doanh nghiệp phải có kế hoạch cũng như chương trình xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho riêng doanh nghiệp mình.

Điều kiện này gồm một số việc quan trọng như: xác định phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, họp lãnh đạo cam kết thực hiện xây dựng áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001, thành lập ban ISO với các thành viên là đại diện các bộ phận để thực hiện dự án; hoạch định rủi ro và cơ hội, mục tiêu chất lượng; nguồn nhân lực tham gia; thực hiện; đánh giá kết quả thự
c hiện; cải tiến và khắc phục.

3.2. Điều kiện thứ 2: Đăng ký cấp chứng nhận ISO 9001

Đăng ký cấp chứng nhận ISO 9001 tại tổ chức chứng nhận NHONHO. Sau khi đăng ký xong tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Nếu hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp phù hợp các yêu cầu về nội dung ISO 9001 của tiêu chuẩn thì tổ chức chứng nhận sẽ cấp cho doanh nghiệp giấy chứng nhận ISO 9001 (chứng chỉ ISO 9001).

3.3. Điều kiện thứ ba: Duy trì hệ thống và hiệu lực chứng nhận ISO 9001.

Tiếp tục duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 và hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 9001. Sau khi đạt được chứng nhận ISO 9001:2015; doanh nghiệp cần thường xuyên cải tiến và duy trì việc áp dụng hệ thống.

 

4. Chứng nhận ISO 9001 có hiệu lực trong bao lâu?

Hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 9001 là chỉ khoảng thời gian từ ngày cấp chứng nhận ISO 9001 đến ngày hết hạn của giấy chứng nhận ISO  9001 2015 có giá trị pháp lý bắt buộc doanh nghiệp phải thi hành thì chứng nhận ISO 9001 mới có giá trị trong thời gian đó.

Hầu hết các chứng nhận ISO có hiệu lực trong 3 năm kể từ ngày cấp, chứng nhận ISO 9001 cũng vậy. Trong 3 năm đó, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp. Mỗi năm một lần.

4.1. Giấy chứng nhận ISO 9001 bị thu hồi trong trường hợp nào?

Trường hợp doanh nghiệp không thi hành (áp dụng, vận hành hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001) thì hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 9001 không có giá trị sẽ bị tổ chức chứng nhận thu hồi. Nhiều doanh nghiệp sau khi đạt chứng nhận ISO 9001 đã không duy trì áp dụng hệ thống dẫn đến hoạt động trì trệ, vận hành sai, khi tổ chức chứng nhận giám sát rất có thể doanh nghiệp bị thu hồi và hiệu lực của giấy chứng nhận không còn giá trị.

 

5. Chi phí chứng nhận ISO 9001

Với mỗi doanh nghiệp khác nhau thì chi phí chứng nhận ISO 9001 là khác nhau bởi chi phí tùy thuộc vào quy mô, phạm vi, số lượng sản phẩm của doanh nghiệp, chi phí xây dựng áp dụng và chi phí nhân sự tham gia, chi phí đăng ký, chi phí thử nghiệm,….

Do đó, các doanh nghiệp nên hoạch định rõ kinh phí sao cho phù hợp với doanh nghiệp mình.

Doanh nghiệp có thể tham khảo chi phí chứng nhận ISO 9001 tại NHONHO với giá tốt nhất, dịch vụ uy tín,

 

6. Thời gian cấp chứng nhận ISO 9001

Để đạt chứng nhận ISO 9001 doanh nghiệp phải trải qua:

6 1. Thời gian xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

Tùy theo thời gian thực hiện áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp triển khai thực hiện 3 đến 6 tháng, có nhiều doanh nghiệp khoảng thời gian này có thể lớn hơn.

6 2. Thời gian cấp Chứng chỉ iso 9001:2015

Thời gian cấp chứng nhận ISO 9001 thông thường ngắn hơn quãng thời gian thực hiện. Sau khi đăng ký chứng nhận ISO tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành điều chuyên gia có trình độ chuyên môn phù hợp xuống đánh giá hệ thống của doanh nghiệp.

Nếu kết quả đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 thì doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận sau đó vài ngày.

Nếu kết quả đánh giá hệ thống quản lý của doanh nghiệp không phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 thì doanh nghiệp sẽ phải tiến hành khắc phục hành động không phù hợp trong vòng 3 đến 6 tháng mà doanh nghiệp không khắc phục được thì quá trình đánh giá sẽ kết thúc và doanh nghiệp không được cấp chứng nhận ISO 9001:2015.

Thời gian cấp chứng chỉ ISO 9001 còn phụ thuộc vào năng lực của tổ chức chứng nhận. Nếu tổ chức chứng nhận có đầy đủ, số lượng chuyên gia, trình độ chuyên môn phù hợp thì thời gian này sẽ được rút ngắn.

 

7. Quy trình chứng nhận ISO 9001:2015 tại NHONHO

 

8. Lợi ích khi doanh nghiệp đạt chứng nhận ISO 9001

  • Tăng sức mạnh quản lý

Giúp tổ chức, doanh nghiệp xác định và quản lý các vấn đề chất lượng một cách toàn diện. Chủ động kiểm soát để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về hệ thống chất lượng. Giúp bạn trở thành một đối thủ cạnh tranh phù hợp hơn trong thị trường của bạn.

Thúc đẩy và tham gia vào đội ngũ nhân viên với các quy trình nội bộ hiệu lực hơn

  • Đáp ứng yêu cầu khách hàng

Mở rộng cơ hội kinh doanh bằng cách thể hiện sự tuân thủ Có được nhiều khách hàng với dịch vụ khách hàng tốt hơn

Quản lý chất lượng tốt hơn giúp bạn đáp ứng những nhu cầu của khách hàng

Tăng cơ hội trúng thầu, khả năng cạnh tranh khi khách hàng ưu tiên lựa chọn nhà cung cấp đạt chuẩn ISO 9001:2015. Nâng cao uy tín, thương hiệu trong thị trường trong nước và quốc tế.

  • Gia tăng lợi nhuận.

Những cách làm việc hiệu quả hơn sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc và nguồn lực.

Giảm sai lỗi, phế phẩm và hỏng hóc. Mối liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận cán bộ nhân viên, giúp doanh nghiệp đảm bảo việc vận hành, ổn định đi vào sản xuất kinh doanh hiệu quả ngay từ đầu.

Cải tiến kết quả hoạt động và cải tiến quá trình sẽ cắt giảm các lỗi và tăng lợi nhuận.

9. Khách hàng đã được NHONHO đào tạo và đánh giá chứng nhận ISO 9001

10. Tại sao chọn dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 9001 tại NHONHO?

✓ Sản phẩm của doanh nghiệp đi khắp mọi nơi, khi người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm, họ nhìn thấy biểu tượng dấu chứng nhận ISO 9001 – hài hòa cùng thịnh vượng, họ yên tâm tin tưởng sử dụng sản phẩm hơn. Bởi họ tin rằng sản phẩm, hàng hóa đã được đánh giá đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001, từ đó đem lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người.

✓ Ước nguyện của NHONHO xây dựng xã hội tươi đẹp. Nâng cao chất lượng sản phẩm vì lợi ích quốc gia.