Quan trắc môi trường lao động

Dịch vụ quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố quan trọng môi trường lao động tại nơi làm việc để có các giải pháp nhằm giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Không quan trắc môi trường lao động sẽ bị xử phạt từ 20-40 triệu đồng

NHONHO đưa chương trình ưu đãi dịch vụ quan trắc môi trường, hãy đăng ký nhận ưu đãi trước khi trương trình kết thúc.


bấm vào đây để đăng ký

Bạn được gì từ quan trắc môi trường lao động

Lợi ích 1

Tiết kiệm được những chi phí quan trắc môi trường lao động, bảo toàn và gia tăng lợi ích trong tương lai

Lợi ích 2

Đảm bảo kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, người lao động.

Lợi ích 3

Khắc phục, kiểm soát các yếu tố có hại phát sinh tại nơi làm việc nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động

Lợi ích 4

Đảm bảo các phương tiện bảo hộ lao động cần thiết để bảo vệ người làm việc khỏi các yếu tố có hại trong môi trường làm việc


bấm vào đây để đăng ký

Đơn vị nào phải quan trắc môi trường lao động

Tất cả các cơ quan, công ty, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, lắp ráp ô tô, xe máy, công nghiệp dệt – may, công nghiệp gỗ, chăn nuôi, thực phẩm, công nghiệp sắt thép, công nghiệp điện tử, ngân hàng, siêu thị, bệnh viện… có sử dụng lao động đều phải quan trắc môi trường lao động.

2

June 2021


bấm vào đây để đăng ký

Tổ chức chức nhận

Tổ chức chứng nhận NHO-Cert được chỉ định để quan trắc môi trường lao động

NHO-Cert hỗ trợ 8.000.000 VNĐ quan trắc môi trường năm đầu tiên.Hãy đăng ký chương trình trước khi chương trình này gỡ xuống.


bấm vào đây để đăng ký

Năng lực quan trắc môi trường và quan trắc môi trường lao động của NHO Cert

Năng lực chứng nhận đủ điều kiện Quan trắc môi trường


Quy trình quan trắc môi trường

Không quan trắc môi trường bị phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng

Theo khoản 3 Điều 26 của Nghị định 28/2020/NĐ-CP:

Phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi tiến hành không quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật.

Trích từ Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Cập nhật Hồ sơ vệ sinh lao động về nội dung liên quan đến yếu tố có hại cần thực hiện quan trắc môi trường lao động khi có thay đổi về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, khi thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở lao động có nguy cơ phát sinh yếu tố nguy hại mới đối với sức khỏe người lao động.
Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, gửi báo cáo Sở Y tế (nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính và nơi có người lao động đang làm việc) về việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở.

Tần suất thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động
Theo khoản 2, Điều 7 trong Nghị định 39/2016/NĐ-CP

Người sử dụng lao động phải chủ động lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đo đạc, đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại ít nhất 01 lần 1 năm, nghĩa là phải đo kiểm quan trắc môi trường lao động mỗi năm tối thiểu 1 lần; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải được kiểm tra, đánh giá đến cấp tổ, đội, phân xưởng.


bấm vào đây để đăng ký

Hoàn thành đăng ký ưu đãi 8.000.000 VNĐ

Điền thông tin của bạn bên dưới để đăng ký ngay.